För kännedom – covid 19

Med anledning av att vi har flera konstaterade fall i personalgruppen vill vi informera om och uppmana till att vara vaksamma på och att vara hemma vid minsta symptom samt testa sig om barnet har symptom.

Vi kommer att ha öppet på fritidshemmet som beslutat och alla barn som har anmält omsorgsbehov är självklart välkomna. Vi kommer att vidta åtgärder för att försöka minska vidare smittspridning och vill vädja till er att vara noga med att ha era barn hemma vid minsta symptom.
Vi vill också påminna om att anmäla eventuell sjukdom eller ändrat behov av omsorg (t ex ledighet) till fritids så snart som möjligt för att vi ska kunna planera verksamheten på bästa sätt.
Sjukfrånvaron till följd av covid-19 kommer sannolikt att vara högre än vanligt även en tid in på nästa år. Därför behöver medarbetarna på fritidshemmet få möjlighet till ledighet och återhämtning för att orka ta hand om alla barn på ett bra sätt även efter jul- och nyårshelgen. Därför lägger jag med en vädjan om att vårdnadshavare inte lämnar sina barn till fritidshemmet om man inte absolut måste. Den avser mellandagarna kring jul, nyår och trettonhelgen under perioden 28 december–8 januari.
Peter Malmström Jonsson

Viktig information 23/12

Hej !

Skickar den här informationen eftersom det har kommit till kännedom att lärare som har undervisat i årskurs 3 har testats positivt och har Corona. Nedan finns instruktioner att läsa om vad som gäller när detta sker.

Mvh Maria, Marie och Tette!

 

Information och instruktioner till skolpersonal och elever vid konstaterat fall av covid‐19 

Varför får jag denna information? 

I anslutning till klassen på skolan har det konstaterats fall med covid‐19. 

Du kan då ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att du har blivit smittad eller att du blir 

sjuk, men du behöver ta del av nedanstående information och ta prov skyndsamt om du 

får symtom. 

Vad ska jag göra nu? 

 Så länge du är symtomfri kan du fortsätta att vara i skolan/på arbetet och följa de 

allmänna rekommendationer som finns, såsom att ha god handhygien och hålla 

avstånd. 

 Om du får symtomäven lindriga, ska du gå direkt hem och undvika nära kontakter 

samt vara noga med hygien för att undvika att andra smittas. Du ska snarast ta prov 

för covid‐19. 

Hur gör jag för att provta mig? 

Du kan beställa prov via e‐tjänsten 1177.se. Läs mer om hur du beställer och bokar tid för 

PCR‐test på 1177.se. Det kostar inget att ta ett prov. 

Vad gäller om jag redan har haft covid‐19? 

Om du tidigare, inom sex månader, har haft konstaterad covid‐19‐infektion (bekräftat med 

antingen PCR‐prov eller antikroppstest) gäller inte dessa instruktioner, men om du får 

symtom ska du vara hemma tills du blir frisk. 

Fakta om covid‐19 

När skulle jag kunna bli sjuk? 

Tiden från det att man smittats till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) är mellan 2 till 

14 dagar, vanligast är 5 dagar. 

Vilka symtom är vanliga vid covid‐19? 

Feber, förkylningssymtom (såsom snuva, hosta och halsont), förlust av lukt och smak, 

huvudvärk, muskelvärk, magbesvär och diarré. De flesta får en lindrig sjukdom med milda 

symtom, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver sjukhusvård. 

Hur smittar coronavirus? 

Covid‐19 smittar genom så kallad dropp‐ och kontaktsmitta. När en person nyser eller 

hostar bildas smittsamma droppar i luften. Då kan den som står nära bli smittad. När 

dropparna fallit ner på ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, oftast via 

händerna. 

Allmänt förebyggande åtgärder 

 Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten 

 Håll avstånd till andra 

 Hosta och nys i armvecket 

 

 

Info angående skolledning Stocksätterskolan

Till vårdnadshavare på Stocksätterskolan

Jag vill informera om att jag kommer att lämna min tjänst som rektor på Stocksätterskolan i samband med jullovet. Eleverna fick informationen under måndagen.

Jag har trivts bra på skolan och det har inte varit ett enkelt beslut att fatta. Stocksätterskolan är en fantastisk skola att jobba på!

En rekrytering av rektor kommer att inledas inom kort och tills allt är klart kommer skolans biträdande rektor Sara att vara rektor.

Med vänlig hälsning

Peter Malmström Jonsson

Ny viktig information med anledning av covid-19

Läs mer här: Information om covid-19 20201201

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för yngre barn. Barn i förskola och skola ska från och med den 1 december stanna hemma om någon de bor med konstaterats med covid-19.

Läs mer om beslutet på folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Läs mer om när du bör stanna hemma och hur länge på folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

VIKTIGT! Haldor Education för vårdnadshavare

Hej alla vårdnadshavare i Hallsbergs kommun,
Från och med den första oktober har ni tillgång till kommunens nya lärplattform Haldor Education.

I Haldor Education kan du som vårdnadshavare bland annat följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av aktuella nyheter och kommunicera med mentor eller ansvarig pedagog.

I den bifogade pdf-filen ”02_Haldor_Education_VH_instruktioner.pdf”hittar ni all information ni behöver för att komma igång.

Viktigt! Frånvaron fortsätter vi att hantera via Tieto EDU appen som vanligt.

Bildningsförvaltningen Hallsbergs Kommun

Skolstarten!

Hej alla föräldrar i årskurs 3!

Hoppas att ni har haft en riktigt skön sommar. Nästa vecka börjar skolan igen. Skolstarten är på tisdag den 18/8 kl. 8.15 i våra klassrum. På grund av rådande omständigheter blir det ingen gemensam uppstart för hela skolan. Ni föräldrar kan tyvärr heller inte vara med i skolan.

Skoldagen slutar kl. 14.15.

Mer information och schema får era barn på tisdag.

Med vänliga hälsningar

Maria, Tette och Marie.

Info för vårdnadshavare

Information läsårsstart 2021

Information 23 /3 v.13

Hej alla föräldrar i Eken 2!

Skolan är öppen som vanligt och i nuläget är det inte aktuellt att stänga skolan. Vi jobbar på och det är god stämning både i klasserna och i skolan. Vi gör alla allt vi kan för att hålla skolan städad och se till att vi har en god handhygien. Era barn är väldigt kloka och duktiga i detta arbete.

I fredags fick eleverna ta med sig sina Ipad hem samt arbetsböcker och läseböcker. Ipads och annat material ska med tillbaka till skolan. Viktigt att alla föräldrar meddelar skolan eller anmäler era barn när de är sjuka. Alla elever ska komma till skolan om de inte är sjuka. Om ni känner oro eller har frågor kring detta så ring 1177 och få råd om hur ni ska tänka eller rådfråga oss eller våra rektorer. Det är viktigt att era barn är i skolan om de är friska så att de kan följa med i undervisningen för att de ska kunna nå kunskapsmålen i årskurs 2.

Vi vill informera om att idrotten den här veckan kommer att vara ute. Eleverna ska ha varma kläder på sig och behöver inget ombyte till lektionen.

El Sistema kommer ställa in/pausa Fritidsorkestern t.o.m 20/4. Mer information kommer om detta beslut.

Avslutningsvis vill vi tipsa er om att gå in på Stocksätterskolans hemsida. På elevrådets blogg finns många mycket bra  informationsfilmer som eleverna gjort tillsammans med Gunilla Gerdvall angående hur vi jobbar på Stocksätterskolan för att bemöta den svåra situation som vi befinner oss i just nu. Tillsammans kan vi se till att ordna en trygg tillvaro för era barn så att de kan fortsätta utvecklas och må bra trots den på många sätt svåra situation som vi befinner oss i.

Med vänliga hälsningar

Maria Ida & Tette