Information från vår nya skolsköterska Carin Ahl!

Information från elevhälsans medicinska insats.
Hej!
Jag heter Carin Ahl och är ny skolsköterska på Stocksätterskolan.
Jag kommer att träffa ditt barn vid flera tillfällen under tiden på Stocksätterskolan för hälsobesök och vaccinationer.
Jag finns på skolan tisdag-fredag, (onsdagar endast e.m).
Ni kan nå mig via telefon eller mail:
Carin.ahl@edu.hallsberg.se
070-2620712
Specialkost:
För att en elev ska få specialkost behöver skolsköterskan skriva ett specialkostintyg. Detta skrivs i samråd med vårdnadshavare. Kontakta mig om ditt barn har behov av specialkost.
Behov av läkemedel under skoldagen:
Om ditt barn har behov av medicinering under skoltid behöver Ni som vårdnadshavare fylla i blanketten ”Överlåtelse av medicinering”. Det är Ni som vårdnadshavare som ansvarar för att personalen på skolan får information om ditt barns behov av läkemedel.  Blanketten finns på skolans hemsida under fliken elevhälsa- medicinska elevhälsan. Du kan även be personal på skolan om en sådan blankett.
Med vänlig hälsning
Carin Ahl
 

Matte

På matten idag pusslade orange grupp. Några valde att pussla själv och några valde att pussla tillsammans.

So och trafik

Nu har alla ettor kommit igång med att jobba om trafiken i SO. Här är bilder från 1A, orange grupps första SO-lektion.

Först pratade vi om vad trafik är och vad eleverna kunde om trafik. De kunde mycket.

Sedan pratade vi om vad eleverna ville lära oss om trafik. Lite trafikregler, hur det går till när man tar körkort och vad som händer när man krockar, tyckte eleverna vi skulle ta reda på.

Sist fick de säga hur de ville lära sig det. Det var lite svårt att säga men att man skulle prova och öva flera gånger. Sedan tyckte de att vi skulle titta på film om trafik.