Information från vår nya skolsköterska Carin Ahl!

Information från elevhälsans medicinska insats.
Hej!
Jag heter Carin Ahl och är ny skolsköterska på Stocksätterskolan.
Jag kommer att träffa ditt barn vid flera tillfällen under tiden på Stocksätterskolan för hälsobesök och vaccinationer.
Jag finns på skolan tisdag-fredag, (onsdagar endast e.m).
Ni kan nå mig via telefon eller mail:
Carin.ahl@edu.hallsberg.se
070-2620712
Specialkost:
För att en elev ska få specialkost behöver skolsköterskan skriva ett specialkostintyg. Detta skrivs i samråd med vårdnadshavare. Kontakta mig om ditt barn har behov av specialkost.
Behov av läkemedel under skoldagen:
Om ditt barn har behov av medicinering under skoltid behöver Ni som vårdnadshavare fylla i blanketten ”Överlåtelse av medicinering”. Det är Ni som vårdnadshavare som ansvarar för att personalen på skolan får information om ditt barns behov av läkemedel.  Blanketten finns på skolans hemsida under fliken elevhälsa- medicinska elevhälsan. Du kan även be personal på skolan om en sådan blankett.
Med vänlig hälsning
Carin Ahl
 

Lämna en kommentar