Kommunenkät till föräldrar!

För några veckor sedan skickade vi hem en enkät med barnen till er föräldrar. Där skulle ni besvara frågor om hur ni upplever att skolan fungerar och hur ert barn trivs. Tyvärr har svarsfrekvensen varit mycket låg.

Vi kommer att skicka hem enkäten en gång till och hoppas att fler besvarar frågorna vilket man gör på nätet. Inloggningsuppgifter och information om hur man fyller i den finns på enkäten. Det är väldigt viktigt att ni besvarar frågorna för att vi ska kunna utveckla verksamheten och bli ännu bättre i bemötandet av er föräldrar och era barn. Era synpunkter är av yttersta vikt!

Om ni har frågor angående enkäten eller behöver hjälp att genomföra den så hör av er så hjälper vi gärna till.

 

Lämna en kommentar