Information 23 /3 v.13

Hej alla föräldrar i Eken 2!

Skolan är öppen som vanligt och i nuläget är det inte aktuellt att stänga skolan. Vi jobbar på och det är god stämning både i klasserna och i skolan. Vi gör alla allt vi kan för att hålla skolan städad och se till att vi har en god handhygien. Era barn är väldigt kloka och duktiga i detta arbete.

I fredags fick eleverna ta med sig sina Ipad hem samt arbetsböcker och läseböcker. Ipads och annat material ska med tillbaka till skolan. Viktigt att alla föräldrar meddelar skolan eller anmäler era barn när de är sjuka. Alla elever ska komma till skolan om de inte är sjuka. Om ni känner oro eller har frågor kring detta så ring 1177 och få råd om hur ni ska tänka eller rådfråga oss eller våra rektorer. Det är viktigt att era barn är i skolan om de är friska så att de kan följa med i undervisningen för att de ska kunna nå kunskapsmålen i årskurs 2.

Vi vill informera om att idrotten den här veckan kommer att vara ute. Eleverna ska ha varma kläder på sig och behöver inget ombyte till lektionen.

El Sistema kommer ställa in/pausa Fritidsorkestern t.o.m 20/4. Mer information kommer om detta beslut.

Avslutningsvis vill vi tipsa er om att gå in på Stocksätterskolans hemsida. På elevrådets blogg finns många mycket bra  informationsfilmer som eleverna gjort tillsammans med Gunilla Gerdvall angående hur vi jobbar på Stocksätterskolan för att bemöta den svåra situation som vi befinner oss i just nu. Tillsammans kan vi se till att ordna en trygg tillvaro för era barn så att de kan fortsätta utvecklas och må bra trots den på många sätt svåra situation som vi befinner oss i.

Med vänliga hälsningar

Maria Ida & Tette

 

OBS! Viktig info! Skolan öppen som vanligt!

Meddelande från skolans rektor:
Idag har vi skickat med eleverna sina lärplattor hem. Det var inte meningen att det skulle göras idag. Att det blev så beror på en intern kommunikationsmiss.
Vi kommer att skicka med plattorna hem igen vid ett senare tillfälle. Då ska ni vårdnadshavare testa att er internetuppkoppling fungerar bra. När det är dags kommer ni att få information om detta.
Vi testar det för att vara så förberedda som möjligt om det skulle komma direktiv om att eleverna ska delta i undervisningen hemifrån. Just nu finns inga sådana direktiv och skolan är öppen som vanligt.