Viktig information 23/12

Hej !

Skickar den här informationen eftersom det har kommit till kännedom att lärare som har undervisat i årskurs 3 har testats positivt och har Corona. Nedan finns instruktioner att läsa om vad som gäller när detta sker.

Mvh Maria, Marie och Tette!

 

Information och instruktioner till skolpersonal och elever vid konstaterat fall av covid‐19 

Varför får jag denna information? 

I anslutning till klassen på skolan har det konstaterats fall med covid‐19. 

Du kan då ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att du har blivit smittad eller att du blir 

sjuk, men du behöver ta del av nedanstående information och ta prov skyndsamt om du 

får symtom. 

Vad ska jag göra nu? 

 Så länge du är symtomfri kan du fortsätta att vara i skolan/på arbetet och följa de 

allmänna rekommendationer som finns, såsom att ha god handhygien och hålla 

avstånd. 

 Om du får symtomäven lindriga, ska du gå direkt hem och undvika nära kontakter 

samt vara noga med hygien för att undvika att andra smittas. Du ska snarast ta prov 

för covid‐19. 

Hur gör jag för att provta mig? 

Du kan beställa prov via e‐tjänsten 1177.se. Läs mer om hur du beställer och bokar tid för 

PCR‐test på 1177.se. Det kostar inget att ta ett prov. 

Vad gäller om jag redan har haft covid‐19? 

Om du tidigare, inom sex månader, har haft konstaterad covid‐19‐infektion (bekräftat med 

antingen PCR‐prov eller antikroppstest) gäller inte dessa instruktioner, men om du får 

symtom ska du vara hemma tills du blir frisk. 

Fakta om covid‐19 

När skulle jag kunna bli sjuk? 

Tiden från det att man smittats till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) är mellan 2 till 

14 dagar, vanligast är 5 dagar. 

Vilka symtom är vanliga vid covid‐19? 

Feber, förkylningssymtom (såsom snuva, hosta och halsont), förlust av lukt och smak, 

huvudvärk, muskelvärk, magbesvär och diarré. De flesta får en lindrig sjukdom med milda 

symtom, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver sjukhusvård. 

Hur smittar coronavirus? 

Covid‐19 smittar genom så kallad dropp‐ och kontaktsmitta. När en person nyser eller 

hostar bildas smittsamma droppar i luften. Då kan den som står nära bli smittad. När 

dropparna fallit ner på ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, oftast via 

händerna. 

Allmänt förebyggande åtgärder 

 Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten 

 Håll avstånd till andra 

 Hosta och nys i armvecket 

 

 

Lämna en kommentar